Onze projecten

Wij sponsoren projecten die beantwoorden aan de doelstelling van ons Fonds: de bevordering van omgangsvormen die meer in harmonie zijn met onze menselijke natuur zodat ze emotionele verstoring kunnen voorkomen of herstellen.


BEESTIGonderWIJS VZW

www.beestigwijs.be

Begeleiding van jongeren met schoolachterstand in door de vzw opgerichte levensechte ondernemingen die het onderwijs flankeren. De vzw gaat ervan uit dat jongeren die binnen het gangbare onderwijssysteem hun draai niet vinden en slecht presteren, een tekort hebben aan ‘zelfvertrouwen, betrokkenheid en competenties’.

In 2011 is men in Kortenaken begonnen met een leercentrum waarin men zulke jongeren gedurende een bepaalde periode intens kansen geeft om 'levensecht' te leren en dit met een team van medewerkers die allemaal geloven in jongeren en hun talenten. Het centrum is tegelijk een hondenasiel, de zorg voor een hond maakt deel uit van het leerproces. In 2015 heeft de vzw in Genk een tweede levensecht leercentrum opgericht, hier runt men samen met jongeren een hondenshop en uitlaatservice voor honden.


‘PESTEN DAT KAN NIET'-PRIJS

www.kieskleurtegenpesten.be

Jaarlijkse wedstrijd in Vlaamse scholen, ter stimulering van projecten voor de aanpak van pestgedrag.

Cf de pedagogie en psychologie wijst pestgedrag op een emotionele verstoring van zowel daders als slachtoffers. De aanpak ervan op jonge leeftijd helpt de emotionele verstoring te herstellen en bevordert humanere omgangsvormen.


MARIAM VZW

www.mariam.be

Begeleiding van kinderen met schoolachterstand. Karine Meliksetyan haalt indrukwekkende resultaten met het spontaan toepassen van haar principe: een leerkracht is eerst vriend, daarna pedagoog en dan pas leerkracht. Niet enkel bij allochtone kinderen met taalachterstand maar in ’t algemeen bij kinderen met een attitudeprobleem.

Wij steunen haar project omdat het mooi past in onze visie dat emotionele verstoring (attitudeprobleem) cultuurgebonden kan zijn en dat het herstel ervan een aangewezen weg is om, in dit geval, menselijk talent tot ontwikkeling te brengen.


ETHISCH ONDERNEMEN

Wij overleggen voor sponsoring van projecten ter bevordering van:

  • Werknemersparticipatie
  • Aanpak graaicultuur van grootverdieners