Welkom

Sinds vorige eeuw zet onze cultuur stappen naar meer harmonie in onze omgangsvormen:

 • De overstap van een angstverwekkende naar een angstvrije opvoeding
 • De afbouw van autoritair gezag
 • Het streven naar eerlijke communicatie
 • Het streven naar openheid (glasnost)
 • De ontmaskering van negatieve machthebbers
 • Het terugdringen van machtsmisbruik

Deze veranderingen gebeuren onopvallend als in een stille revolutie zoals Carl Rogers, humanistisch psycholoog uit de jaren '70, ze beschreef. De euforie over deze revolutie deinde weg maar de veranderingen blijven zich voordoen. Denk maar aan de aanpak van pestgedrag in het onderwijs en op de werkvloer, de afbouw van het bankgeheim, het aanklagen van de graaicultuur van managers.

 

Is onze morele geschiedenis dan toch niet ten einde?

Het Ethisch Fonds gaat ervan uit dat cultuurafhankelijke omgangsvormen:

 • kunnen leiden tot emotionele verstoring en wangedrag
 • per definitie (van cultuurafhankelijk) veranderbaar zijn
 • verstoring kunnen voorkomen of herstellen als ze in harmonie zijn met onze menselijke natuur
De doelstelling van het Ethisch Fonds is de bevordering van omgangsvormen die meer in harmonie zijn met onze menselijke natuur zodat ze emotionele verstoring kunnen voorkomen of herstellen.

Om deze doelstelling te verwezenlijken, voorzien wij twee activiteiten:

 • A. Kennisvergaring via onze website http://www.sociaalzoogdiermens.be
 • B. Steun aan praktische projecten die verstoring voorkomen of herstellen, zoals:
  • Projecten die een goede relatie/gevoelsband tussen ouders en kind bevorderen. We stellen dat het ontbreken van een goede ouder-kind-relatie een belangrijke oorzaak is van emotionele verstoring.
  • Projecten die de vermindering van pestgedrag bevorderen. We stellen dat pestgedrag een gevolg is van emotionele verstoring van zowel de dader als het slachtoffer. De dader heeft bijv. een irrealistische nood aan erkenning, die hij via pestgedrag afdwingt.
  • Projecten die de oorzaken van machtsmisbruik aanpakken. We stellen dat het machtsmisbruik binnen een groep cultuurgebonden is. Zo kunnen leiders, in een situatie waar zij geen respons van hun omgeving ontvangen, zich onfeilbaar en onkreukbaar achten en verleid worden tot machtsmisbruik en wangedrag.